Sodelavci

Martin Šafar je direktor in partner Odvetniške pisarne Šafar in partnerji, v kateri je zaposlen kot odvetnik. Poleg tega je tudi mediator pri Odvetniški zbornici Slovenije in član državne komisije za pravniški državni izpit za področje Temelji delovnega prava in socialne varnosti.

Na ljubljanski pravni fakulteti je z odliko (cum laude) diplomiral leta 2007. Takoj po tem se je pri odvetnici Vesni Šafar zaposlil kot odvetniški pripravnik. Od statusne spremembe Odvetniške pisarne Šafar in partnerji v letu 2010 je v njej zaposlen kot odvetnik; od leta 2011 je tudi njen direktor.

Ukvarja se predvsem z delovnim pravom in splošno je priznan kot zagovornik strank v najzahtevnejših primerih; delo pa opravlja tudi s področja civilnega, gospodarskega, korporacijskega prava, insolvenčnega, kazenskega, davčnega prava, združitev in prevzemov, alternativnih metod reševanja sporov, nepremičninskega in stvarnega prava ter prava varstva osebnih podatkov. Redno svetuje največjim slovenskim in tujim družbam ter ima številne izkušnje z zastopanjem strank v sodnih in upravnih postopkih.

Certificate of proficiency of English, ki ga je pridobil Martin Šafar, potrjuje, da je njegovo znanje angleškega jezika na najvišji možni ravni za osebo, ki ji angleščina ni materni jezik. Pri delu pa uporablja tudi nemški, francoski in hrvaški jezik.

Redno objavlja prispevke na temo delovnega prava, in sicer tudi v publikacijah: Global Legal Insights - Employment & Labour Law, ICLG TO: EMPLOYMENT & LABOUR LAW, ICLG TO: CORPORATE IMMIGRATION, Law Business Research - The Employment Law Review, Reuters Practical law series idr.

Martin Šafar je v vodniku Chambers and Partners na področju delovnega prava, skupaj s samo dvema drugima odvetnikoma, uvrščen v navišji kakovostni razred.

Barbara Korošec Gorišek je partnerka v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji, v kateri je zaposlena kot odvetnica.

Na ljubljanski pravni fakulteti je z odliko (cum laude) diplomirala leta 2003. V istem letu se je kot štipendistka Vlade RS zaposlila na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve; tam je opravljala delo svetovalke in višje svetovalke. Na začetku leta 2007 je opravila pravniški državni izpit in se kot odvetniška kandidatka zaposlila pri Odvetniku Borutu Rangusu in Odvetnici Vesni Šafar. Leta 2010 je postala odvetnica. Od leta 2011 je kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji.

Svoje delo opravlja predvsem s področja delovnega prava, poleg tega pa tudi s področja civilnega, gospodarskega, korporacijskega, gradbenega, stvarnega, kazenskega prava, prava intelektualne lastnine, prava javnih naročil, družinskega prava, prava socialnega varstva, nepremičninskega prava in prava varstva osebnih podatkov.

Pri delu uporablja tudi angleški, hrvaški in nemški jezik.

Barbara Korošec Gorišek je s strani vodnika Chambers and Partners na področju delovnega prava prepoznana kot »Up and Coming«.

Urška Bassin je partnerka v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji, v kateri je zaposlena kot odvetnica.

Na ljubljanski pravni fakulteti je diplomirala leta 2003. V istem letu se je kot odvetniška pripravnica zaposlila pri odvetnici Vesni Šafar in odvetnici Tamari Avsec. Leta 2007 je opravila pravniški državni izpit. Leta 2009 je postala odvetnica. Od leta 2011 je kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji.

Svoje delo opravlja predvsem s področja delovnega prava, poleg tega pa tudi iz civilnega, gospodarskega in kazenskega prava ter prava varstva osebnih podatkov.

Pri delu uporablja tudi angleški in hrvaški jezik.

Polona Colarič je v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji zaposlena od leta 2015, in sicer kot odvetnica. Pred tem je delo opravljala tudi pri odvetniku Pavlu Zajcu. Diplomirala je leta 2013, in sicer z odliko. Pri delu uporablja tudi angleščino, nemščino in hrvaščino ter skupaj s preostalimi zaposlenimi v pisarni objavlja v tujih strokovnih publikacijah.

Tine Lovec je poslovni sekretar Odvetniške pisarne Šafar in partnerji. Leta 2006 je na Fakulteti za družbene vede diplomiral iz smeri politologija - analiza politik in javna uprava. Od leta 2007 do leta 2011 je bil pri odvetnici Vesni Šafar zaposlen kot poslovni sekretar. Od statusne spremembe do danes pa isto delo opravlja v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji. S strankami komunicira tudi v angleščini in hrvaščini.